Wat maakt ons 'De Lepelaar'?

De Lepelaar is een echte buurtschool. Wij geven traditioneel onderwijs met een vleugje vernieuwing. Zo gebruiken wij vanaf groep 4 chromebooks om onze lessen te versterken, zetten wij bewegend leren in in ons onderwijs en werken wij twee keer per jaar aan een schoolbreed project. Daarnaast werken we nauw samen met de peuterspeelzaal om een goede doorgaande lijn neer te zetten.

 In het schoolplan en de schoolgids leest u waar de Lepelaar voor staat en wat onze misse en visie is. Hieronder staan een aantal van onze speerpunten:

  • Rekenonderwijs versterken; hoe geven we les en hoe zorgen we ervoor dat we alles uit onze leerlingen halen.
  • Begrijpend lezen/luisteren; hoe zorgen we ervoor dat onze kinderen niet alleen een tekst lezen, maar ook begrijpen wat er staat. Wat doe je als je het niet begrijpt en hoe filter je informatie die gegeven wordt.
  • Sociaal emotioneel onderwijs; dit jaar zijn we begonnen met een nieuwe methode. Hiermee willen we bereiken dat onze kinderen hun grenzen aan kunnen geven, elkaars grenzen respecteren en hun gevoelens verwoorden.

Daarnaast hebben wij een samenwerking met plustijd/jinc/rekensprint om eventuele achterstanden weg te werken die in coronatijd zijn ontstaan.

Het team

Op de Lepelaar werkt een enthousiast team professionals, dat niet alleen voor de ontwikkeling van de kinderen zorgt, maar ook die van hen zelf.

Schoolplan

Ten minste eenmaal per 4 jaar maakt elke school een schoolplan. Het schoolplan is vooral bedoeld als planmatig sturingsinstrument voor de school zelf. Het plan laat zien waar de school op inzet en hoe de school het onderwijs en het kwaliteitsbeleid vormgeeft.

Schoolgids

Onze schoolgids geeft veel praktische informatie over de school voor ouders, verzorgers en leerlingen.

Overige belangrijke documenten

Graag delen wij nog een aantal (soms verplichte) documenten met u.

Medezeggenschap

Bij de Lepelaar hebben ook ouders invloed op de school. Zij zijn samen met enkele schoolmedewerkers verenigd in de medezeggenschapsraad.

Een fijne leeromgeving