Toegankelijk voor alle kinderen

De Lepelaar is een openbare basisschool en is toegankelijk voor alle leerlingen. De school is gelegen aan de Kempenaar, centraal in Lelystad. De school beschikt over een mooi, natuurlijk speelplein waar tijdens de pauze en na schooltijd heerlijk gespeeld kan worden.

De school telt ongeveer 180 leerlingen die zijn verdeeld over 8 a 9 groepen.  

Voor het huidige schooljaar zit onze groep 6 vol.

Plezier in leren!

Wij beloven onze leerlingen:
Op de Lepelaar ben je welkom en mag je jezelf zijn.
Op de Lepelaar ontdek je je talenten en leer je die te benutten. Om je talenten te kunnen ontdekken bieden we je een breed aanbod en beperken we ons niet alleen tot de kernvakken. We bieden je een rijke leeromgeving waarbinnen je op zoek kan gaan naar je eigen talenten.
Op de Lepelaar leer je om verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen leerproces. Je leert plannen, keuzes maken en reflecteren op je eigen handelen.
Op de Lepelaar leer je samenwerken en voor elkaar zorgen. Niet alleen binnen de school, maar binnen de hele wijk.
Door bovenstaande beloften zorgen wij ervoor dat iedereen op de Lepelaar met plezier kan leren. Ons motto is dan ook: Plezier in leren!

Jij bent welkom!