Ouderbetrokkenheid

Ieder kind heeft recht op een goede samenwerking van de school en de ouders!

Als school en ouders actief werk maken van deze samenwerking spreken we van ouderbetrokkenheid. Samen met peuterspeelzaal De Lepelaar werken we als school aan het versterken van de ouderbetrokkenheid. We streven ernaar het leren en de gezonde ontwikkeling van kinderen thuis en op school nog beter te ondersteunen.

Activiteiten die in het kader van ouderbetrokkenheid georganiseerd worden, kunt u voortaan vinden op deze pagina.