Kennismaken & inschrijven

Bent u op zoek naar een basisschool voor uw kind? Dat is geen gemakkelijke keuze. Daarom is het goed om eens een kijkje te komen nemen. Voor meer informatie en een rondleiding kunt u contact opnemen met de locatieleider Irene Wassing. Zij is in de ochtend bereikbaar voor u op 0320-240583. Inschrijving op de basisschool kan vanaf 3 jaar. Uw kind kan vanaf 2,5 jaar naar onze peuterspeelzaal.

Een inschrijving kan pas worden afgerond wanneer u een intake gesprek met de directie gehad heeft. De school vraagt u ook om informatie door middel van een inschrijfformulier. Vult u dit alstublieft zorgvuldig in zodat wij goed aan kunnen sluiten bij de ontwikkeling van uw kind. Naast de informatie van u als ouder, vragen wij ook informatie op aan bijvoorbeeld een peuterspeelzaal, kinderdagverblijf of de vorige basisschool. Wij doen dit om een zo compleet mogelijk beeld van uw kind te krijgen. Alleen dan zijn wij in staat om in te schatten of wij kunnen bieden wat u voor uw kind op onze school zoekt.

De Lepelaar is een school met 9 lokalen. Dit betekent dat wij met maximaal 9 groepen kunnen werken verdeeld over de groepen 1 tot en met 8. Om dit op een goede manier te reguleren hanteren wij een 1 oktober telling.

Op dit moment hebben wij nog plekken in de groepen 1 & 2.  In groep 8 hebben wij nog een enkele plek (20-8-20). U kunt ons altijd bellen om te vragen of er inmiddels ruimte is.