Nieuwe directeur OBS De Lepelaar per 1 januari 2018

Geplaatst op dinsdag 5 december 2017

Het bestuur van de Stichting SchOOL is verheugd dat de heer Ton Keesom (1957) met ingang van 1 januari 2018 de nieuwe directeur van basisschool De Lepelaar zal zijn. Ton Keesom volgt Piet Gorter op, die de afgelopen 2 jaar de school als interim-directeur heeft geleid. Wij bedanken Piet Gorter, die met veel inzet, inspiratie en resultaat leiding heeft gegeven aan de school.
De heer Keesom heeft ruime ervaring als leidinggevende in het onderwijs en was eerder mede-eigenaar van een onderwijs adviesbureau. Ton Keesom is momenteel schoolleider van de Anne de Vriesschool in Epe. Wij hebben hem leren kennen als een toegankelijke en resultaatgerichte leidinggevende, die het ambacht van schoolleider verstaat en vanuit de verbinding met medewerkers verder zal werken aan de professionele cultuur. Ton Keesom kijkt ernaar uit om zich te verbinden aan de leerlingen, ouders en het team van De Lepelaar.

Kanjers
“Het onderwijs moet, volgens Ton Keesom kinderen toerusten met vaardigheden om kennis op te doen, vraagstukken aan te pakken en om te gaan met anderen. Leer kinderen ook nog om met een positieve houding in het leven te staan en geef ze vooral vertrouwen in hun eigen kunnen. Zo komen kinderen in hun kracht en worden ‘de kanjers van de toekomst’. Kinderen, ouders en het team kunnen verwachten, dat ik me hiervoor sterk maak. Daarbij ontmoeten ze enthousiasme, daadkracht, rechtvaardigheid en humor. Lepelaars, kom maar op met 2018!”
Niet alleen het bestuur van de Stichting SchOOL, maar ook de medewerkers, de ouders en leerlingen van De Lepelaar zijn blij met zijn benoeming.