Directeur OBS De Lepelaar M/V (0,8 fte)

Geplaatst op dinsdag 23 mei 2017

 

Openbare basisschool De Lepelaar zoekt met ingang van 01 – 08 – 2017 een

DIRECTEUR M/V (0,8 fte)

inspirerend en daadkrachtig

Als directeur zorgt u samen met het team dat de onderwijskundige ontwikkelingen worden voortgezet. Naast een visie op (eigentijds) leren hebt u vanzelfsprekend ook een daaraan gerelateerde visie op organiseren. Voorts onderschrijft u het concept van werken in heterogene groepen en bent u bereid en in staat dit uit te bouwen. U wilt zich voor meerdere jaren aan de school verbinden.

Alle directeuren van de basisscholen die vallen onder de Stichting SchOOL zijn naast directeur ook lid van het leidinggevend kader binnen de organisatie. SchOOL is een stichting die inzet op samenwerking en haar directeuren wil verbinden in een professionele leergemeenschap ten behoeve van de ontwikkeling van alle aangesloten scholen.

Reactietermijn: 9 juni 2017

 

SCHOOL– EN FUNCTIEPROFIEL

1. Openbare basisschool De Lepelaar

OBS De Lepelaar is een openbare basisschool in de wijk De Bolder te Lelystad, een kleurrijke wijk vol diversiteit. De school telt 175 leerlingen die verdeeld zijn over 7 heterogene groepen. Het leerlingaantal groeit. De school werkt met de inpandige peuterspeelzaal aan een doorgaande lijn voor- en vroegschoolse educatie.

 

Missie: Kinderen in hun kracht zetten

Het onderwijs op OBS De Lepelaar richt zich naast het ontwikkelen van de basisvaardigheden ook op het leren ontdekken van de talenten van elk kind. In een veilige, stimulerende en uitdagende leeromgeving willen we kinderen laten ervaren welke mogelijkheden en talenten ze hebben. Door hen op De Lepelaar veel positieve leerervaringen te laten opdoen, stimuleren we de ontwikkeling van een positief zelfbeeld en het zelfvertrouwen. Goed onderwijs is volgens ons: ‘kinderen in hun kracht zetten’. Kinderen die in hun kracht staan, weten dat zij ertoe doen, kennen hun mogelijkheden en zijn toegerust om zich verder te ontwikkelen.

Het team van De Lepelaar telt 14 medewerkers die gedreven werken aan de ontwikkeling van het onderwijs en van zichzelf. Het is een enthousiast team, dat bovendien prioriteiten kan stellen.

De nieuwe directeur zorgt ervoor dat de onderwijskundige ontwikkelingen die zijn ingezet verder worden uitgebouwd en in de organisatie worden geborgd. Bovendien moet hij/zij zichtbaar zijn voor ouders, kinderen en medewerkers. We zoeken dan ook een schoolleider die zich voor langere tijd aan De Lepelaar wil binden om samen met het team een passend onderwijsaanbod te realiseren dat ieder kind de mogelijkheden biedt om zich optimaal te ontwikkelen.

 

Arbeidsvoorwaarden

Functie:                         Directeur

Bevoegd gezag:            Stichting SchOOL

Ingangsdatum:            1 augustus 2017 of zo spoedig mogelijk daarna

Dienstverband:            Een tijdelijke benoeming met uitzicht op een vast dienstverband

Betrekkingsomvang:   0,8 fte

Salaris:                          Schaal DB conform CAO PO

Extra’s:                         De stichting beschikt over een aantrekkelijk pakket aan secundaire

arbeidsvoorwaarden.

 

Functie-eisen

U beschikt over minimaal hbo-niveau en bent in staat om vanuit de verbinding met de eigen school een bijdrage te leveren aan de verdere positionering van de stichting als geheel.

U bent in het bezit van een onderwijskundige bevoegdheid en heeft leidinggevende ervaring in het primair onderwijs.

 

Functieprofiel

 • U bent een onderwijskundig leider die denkt in onderwijsbehoeften van kinderen.
 • U heeft visie op leren en weet, als het om leeropbrengsten gaat, wat ertoe doet.
 • U geeft op een duidelijke manier richting aan het team, neemt de leiding op zich en zet mensen en middelen zodanig in dat doelen met succes worden bereikt.
 • U schept een klimaat waarin kinderen, ouders en medewerkers gehoord, gestimuleerd en gewaardeerd worden.
 • U bent gedreven om het team en uzelf te blijven ontwikkelen. U neemt mensen mee in die ontwikkeling en gaat het gesprek hierover aan.
 • U heeft visie op leren en weet, als het om leeropbrengsten gaat, wat ertoe doet.
 • U geeft op een duidelijke manier richting aan het team, neemt de leiding op zich en zet mensen en middelen zodanig in dat doelen met succes worden bereikt
 • U schept een klimaat waarin kinderen, ouders en medewerkers gehoord, gestimuleerd en gewaardeerd worden.
 • Behalve het meenemen van het eigen team wordt er nadrukkelijk een beroep op u gedaan een bijdrage te leveren aan het versterken van de stichting als geheel. U deelt kennis en heeft de bereidheid een voortrekkersrol te vervullen als het gaat om onderwijsontwikkeling.

 

Persoonskenmerken

De beoogde directeur

 • Is authentiek
 • heeft passie
 • straalt natuurlijk gezag uit
 • combineert kennis en vakmanschap met humor, inzet en creativiteit

 

3. Solliciteren?

Hebt u belangstelling voor deze uitdagende vacature, stuur dan uw brief met motivatie en curriculum vitae, gericht aan mevrouw J. Wolters, beleidsmedewerker Onderwijs en Kwaliteit, voor 9 juni 2017 naar j.wolters@stichtingschool.nl.

De eerste ronde sollicitatiegesprekken staat gepland in week 25.

De tweede ronde sollicitatiegesprekken vindt plaats in week 26.

Een assessment kan deel uitmaken van de benoemingsprocedure.

 

Contactgegevens

Janny Wolters

Postbus 2451, 8203 AL Lelystad

Mobiel: +31 6 510 270 81

E-mail: j.wolters@stichtingschool.nl

Website: www.stichtingschool.nl